Menu Sluiten

AVG voor uw privacy

 

Bescherming van uw privacy

Vanaf 25 mei aanstaande gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht in Nederland.
Kort uitgelegd: de huidige Europese privacyrichtlijn stamt nog uit 1995. Niet zo verrassend dus dat deze niet meer aansloot op onze huidige digitale wereld. Daarnaast mocht tot nu toe elk land gedeeltelijk zelf invullen hoe er omgegaan werd met bescherming van gegevens. Het doel van de AVG is om de privacy en omgang met persoonsgegevens in de gehele EU zo veel mogelijk gelijk te trekken.
De nieuwe privacywet moet zorgen voor meer duidelijkheid op het gebied van privacy en omgang met persoonsgegevens, zowel aan consumentenkant als aan bedrijfskant. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van de wet dat persoonsgegevens beter beschermd worden.
Iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt, dus ook iedere podologie of pedicurepraktijk heeft hiermee te maken.

De Privacy policy betreft de volgende maatregelen:

• Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
• Verwerking van uw persoonsgegevens zijn beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn;
• Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze gegevens nodig hebben;
• Passende maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Er worden géén persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• PodoComfort is op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, zal u hierop wijzen en deze respecteren.

De website van PodoComfort heeft sinds eind 2017 een SSL-certificaat, herkenbaar aan onderstaande afbeelding:

Deze zorgt voor betere beveiliging van gegevens tussen de server en een internet browser.
Doordat SSL-certificaten een beveiligde sleutel koppelen aan de connectie van een website, kunnen gegevens live geëncodeerd bewaard worden. Deze kunnen daardoor veilig ingevoerd worden zonder tussenkomst van externe systemen die de gegevens willen onderscheppen.
Op die manier kunnen met name login- en betalingsgegevens zoals wachtwoorden, creditcardnummers en persoonsgegevens veilig gebruikt worden op websites die beveiligd zijn met een SSL-certificaat.

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens is PodoComfort verantwoordelijk. Als u vragen heeft, dan kan dit via het contactformulier of de contactgegevens onder aan dit document.

info@podocomfort.nl