Menu Sluiten

Neuropathie? Steek uw licht op!


Aandacht voor neuropathie

De lezing van David Kopsky over neuropathie en neuropathische pijn (zenuwpijn) die ik op 12 december jl. heb gevolgd was zeer interessant.

Zo blijkt, ik citeer hem:

90 % van de patiënten met neuropathische pijn hebben geen adequate behandeling

Dit komt waarschijnlijk omdat:

  • artsen neuropathische pijn niet onderkennen,
  • patiënten de klachten niet als pijn ervaren, maar als zeer irritant en belemmerend 
  • geen juiste therapieën worden ingezet                                                                                                                                                   

“Er kunnen vele oorzaken ten grondslag liggen aan neuropathische pijn. De meest

 voorkomende oorzaken zijn: suikerziekte, te kort aan vitamine B12, te veel aan alcohol, te

traag werkende schildklier, chemotherapie bij kankerpatiënten en carpaal tunnel syndroom”.

Op de site van het Instituut voor Neuropatische Pijn: www.neuropathie.nu vindt u veel informatie over oorzaak, diagnostiek en therapiemogelijkheden.

Wellicht is dit ook voor u een eyeopener!