• Neuropathie? Steek uw licht op!

    Aandacht voor neuropathie De lezing van David Kopsky over neuropathie en neuropathische pijn (zenuwpijn) die ik op 12 december jl. heb gevolgd was zeer interessant. Zo blijkt, ik citeer hem: “ 90 % van de patiënten met neuropathische pijn hebben geen adequate behandeling Dit komt waarschijnlijk omdat: artsen neuropathische pijn niet onderkennen, patiënten de klachten niet als pijnLees verder →